133 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 133 (1988) [sv]

Other languages: 133 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (1988-1988) genomförd av Västmanlands läns museum / Robert Sjöö på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Västra Kyrkogatan
Plats: Stora torget
Fornlämning: 232
Rapport: Schaktkontroll i kulturlager nära Stora torget. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Robert Sjöö
Diarienummer: Vlm 080086, 8...
Antikvarisk kontroll (1988-1988) genomförd av Västmanlands läns museum / Robert Sjöö på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Västra Kyrkogatan
Plats: Stora torget
Fornlämning: 232
Rapport: Schaktkontroll i kulturlager nära Stora torget. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Robert Sjöö
Diarienummer: Vlm 080086, 88:302-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1988-1988
Kommentar: Orörda kulturlager i schaktväggarna. Vlm ej kallade till antikvarisk kontroll. Fynd av ben, läder och trä, som inte tillvaratogs.
Foto: B 101142:1-71 [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 16:10:45
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/72ca80b0-4608-45b3-ade5-1e7a83e390f0 | RDF/XML | JSON-LD
Name
133 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 133
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (1988-1988) genomförd av Västmanlands läns museum / Robert Sjöö på grund av ledningsdragning. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.
Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Västra Kyrkogatan
Plats: Stora torget
Fornlämning: 232
Rapport: Schaktkontroll i kulturlager nära Stora torget. Ingår i Stiftelsen Kulturmiljövårds rapport 2008:66.
Rapportförfattare: Robert Sjöö
Diarienummer: Vlm 080086, 88:302-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7291-08
Undersökt tid: 1988-1988
Kommentar: Orörda kulturlager i schaktväggarna. Vlm ej kallade till antikvarisk kontroll. Fynd av ben, läder och trä, som inte tillvaratogs.
Foto: B 101142:1-71
Swedish

Timespan
1988 - 1988, 1988

-Earliest time
1988
-Latest time
1988
-Role
-Person
Has investigated
Report
2008:66

-Report number
2008:66
No hits.