Byggnadsminne [sv]

Other languages: Byggnadsminne (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:42
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/735df2f2-b8cc-4efd-b00a-0680415967ed | RDF/XML | JSON-LD
Label
Byggnadsminne
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish