Barksta 1:2, Odensvi (RAÄ 64) VLM 124 (1983) [sv]

Other languages: Barksta 1:2, Odensvi (RAÄ 64) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning (1983-1983) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Odensvi
Fastighet: Barksta 1:2
Fornlämning: 64
Rapport: Provundersökning av skärvstenshög intill nybygge av fritidshus
Rapportförfattare: Krister Ström
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7289-08
Undersökt t...
Arkeologisk provundersökning (1983-1983) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Odensvi
Fastighet: Barksta 1:2
Fornlämning: 64
Rapport: Provundersökning av skärvstenshög intill nybygge av fritidshus
Rapportförfattare: Krister Ström
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7289-08
Undersökt tid: 1983-1983
Kommentar: Resultatlös undersökning. Dokumentation saknas. Skärvstenshögen finns fortfarande kvar. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/74b88a63-ea7e-4a18-a68d-0eb3997b4a70 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Barksta 1:2, Odensvi (RAÄ 64)
Swedish

Identity
VLM 124
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk provundersökning (1983-1983) genomförd av Västmanlands läns museum / Krister Ström på grund av husbyggnation. Stiftelsen Kulturmiljövård sammanställt dokumentation inom Nationella rapportprojektet 2008.

Län: Västmanlands län
Kommun: Köping
Socken: Odensvi
Fastighet: Barksta 1:2
Fornlämning: 64
Rapport: Provundersökning av skärvstenshög intill nybygge av fritidshus
Rapportförfattare: Krister Ström
Diarienummer: Vlm 080086
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-7289-08
Undersökt tid: 1983-1983
Kommentar: Resultatlös undersökning. Dokumentation saknas. Skärvstenshögen finns fortfarande kvar.
Swedish

Timespan
1983 - 1983

-Earliest time
1983
-Latest time
1983
-Role
-Person
Report
2008:66
-Report number
2008:66
No hits.