Strömsnäs 1:1, (RAÄ 5) VLM 257 (2002 - 2003) [sv]

Strömsnäs 1:1, (RAÄ 5) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum, RAÄ Undersökningsverksamheten utförd av Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Fastighet: Strömsnäs 1:1
Plats: Helge Svens kapell
Fornlämning: 5
Rapport: Arbogas urbanisering och tidiga kyrkor Etapp 1: "Helge Svens kapell"
Rapportförfattare: Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson
Museum (invnr): Vlm (28472:1-12)
Diarienummer: Vlm 020236
Diari...
Arkeologisk provundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum, RAÄ Undersökningsverksamheten utförd av Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Fastighet: Strömsnäs 1:1
Plats: Helge Svens kapell
Fornlämning: 5
Rapport: Arbogas urbanisering och tidiga kyrkor Etapp 1: "Helge Svens kapell"
Rapportförfattare: Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson
Museum (invnr): Vlm (28472:1-12)
Diarienummer: Vlm 020236
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12814-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: G. Bergström grävde antagligen ut kapellet helt 1892. Han lade troligen tillbaka benen efter undersökningen. Har varit byggd av tegel troligen någon gång efter 1250. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:11
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/77e1049d-319d-4510-b4ef-d5b6a31de6b8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Strömsnäs 1:1, (RAÄ 5)
Swedish

Identity
VLM 257
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk provundersökning (2002-2003) genomförd av Västmanlands läns museum, RAÄ Undersökningsverksamheten utförd av Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Arboga
Fastighet: Strömsnäs 1:1
Plats: Helge Svens kapell
Fornlämning: 5
Rapport: Arbogas urbanisering och tidiga kyrkor Etapp 1: "Helge Svens kapell"
Rapportförfattare: Johan Anund, Kristina Jonsson, Kjell Persson
Museum (invnr): Vlm (28472:1-12)
Diarienummer: Vlm 020236
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-12814-02
Undersökt tid: 2002-2003
Kommentar: G. Bergström grävde antagligen ut kapellet helt 1892. Han lade troligen tillbaka benen efter undersökningen. Har varit byggd av tegel troligen någon gång efter 1250.
Swedish

Timespan
2002 - 2003

-Earliest time
2002
-Latest time
2003
-Role
-Person
Report
2003:A38

-Report number
2003:A38
-Number
28472
No hits.