Färdvägssystem [sv]

Färdvägssystem (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:50
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/78e8940d-625e-4542-b594-d9feb8a0789f | RDF/XML | JSON-LD
Label
Färdvägssystem
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish