Statligt byggnadsminne [sv]

Other languages: Statligt byggnadsminne (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:14
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/7909eb88-47bd-4638-a9c2-a8713e219b86 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Statligt byggnadsminne
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish