Hägnad [sv]

Other languages: Hägnad (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/801faf90-70f4-4ae0-ac71-a5b787e0aef3 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Hägnad
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish