Dike/ränna [sv]

Other languages: Dike/ränna (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:43
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/80b6fd41-b1e9-4805-a894-cc18a330976c | RDF/XML | JSON-LD
Label
Dike/ränna
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish