Ballastplats [sv]

Other languages: Ballastplats (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:34
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8392038f-827e-4a3c-a4fb-585d270ad9bf | RDF/XML | JSON-LD
Label
Ballastplats
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish