Hägnadssystem [sv]

Other languages: Hägnadssystem (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:56
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/845a88e1-6c93-44b0-a192-4e7243dbabdd | RDF/XML | JSON-LD
Label
Hägnadssystem
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish