Hamnområde [sv]

Hamnområde (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/86c2d61d-6b8d-4b8d-b67e-56cba2e51b84 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Hamnområde
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish