Husgrund, historisk tid [sv]

Other languages: Husgrund, historisk tid (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:55
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/89c628a6-1a39-491d-9e05-9ab9f328b1b3 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Husgrund, historisk tid
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish