194 Forskning VLM 194 (1989 - 2008) [sv]

Other languages: 194 Forskning (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Inventering (1989-2008) genomförd av Riksantikvarieämbetet utförd av Lars Löthman på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Plats: Västmanland
Rapport: Inventering av fornlämningar i norra Västmanland utförd av Riksantikvarieämbetet.
Rapportförfattare: Lars Löthman
Museum (invnr): Vlm (29029:1-54)
Diarienummer: Vlm 080134
Undersökt tid: 1989-2008
Kommentar: Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2008. Se RAÄ Dnr 321-4236-2005 för rapport om inventeringen i Västmanlands län. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/89cf9085-7f8b-424c-bd33-97c33927e1f9 | RDF/XML | JSON-LD
Name
194 Forskning
Swedish

Identity
VLM 194
Investigation type
Swedish

Purpose
Swedish

Description
Inventering (1989-2008) genomförd av Riksantikvarieämbetet utförd av Lars Löthman på grund av forskning.

Län: Västmanlands län
Plats: Västmanland
Rapport: Inventering av fornlämningar i norra Västmanland utförd av Riksantikvarieämbetet.
Rapportförfattare: Lars Löthman
Museum (invnr): Vlm (29029:1-54)
Diarienummer: Vlm 080134
Undersökt tid: 1989-2008
Kommentar: Beslut om fyndfördelning från RAÄ till Vlm 2008. Se RAÄ Dnr 321-4236-2005 för rapport om inventeringen i Västmanlands län.
Swedish

Timespan
1989 - 2008

-Earliest time
1989
-Latest time
2008
-Role
-Person
-Number
29029
No hits.