Björksta-Igelsta 3:1, Björksta VLM 387 (2002) [sv]

Other languages: Björksta-Igelsta 3:1, Björksta (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Fastighet: Björksta-Igelsta 3:1
Rapport: Igelsta bytomt
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (29059:1-2)
Diarienummer: Vlm 020122
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2875-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Invid impediment påträffades rester av förhistorisk aktivitet: keramik, lerklining, bränd lera och ...
Arkeologisk utredning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Fastighet: Björksta-Igelsta 3:1
Rapport: Igelsta bytomt
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (29059:1-2)
Diarienummer: Vlm 020122
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2875-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Invid impediment påträffades rester av förhistorisk aktivitet: keramik, lerklining, bränd lera och kol. På impedimentet spår troligen av en smedja som rest av historisk bebyggelse. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:52
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8b4f0489-690f-40ae-b4a4-82f705839289 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Björksta-Igelsta 3:1, Björksta
Swedish

Identity
VLM 387
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk utredning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Anna Egebäck på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Björksta
Fastighet: Björksta-Igelsta 3:1
Rapport: Igelsta bytomt
Rapportförfattare: Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm (29059:1-2)
Diarienummer: Vlm 020122
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-2875-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Invid impediment påträffades rester av förhistorisk aktivitet: keramik, lerklining, bränd lera och kol. På impedimentet spår troligen av en smedja som rest av historisk bebyggelse.
Swedish

Timespan
2002 - 2002

-Earliest time
2002
-Latest time
2002
-Role
-Person
Report
2002:A38

-Report number
2002:A38
-Number
29059
No hits.