Nordin, Fredrik (1852 - 1920) [sv]

Nordin, Fredrik (swedish)

Arkeologer, museifolk och kulturmiljöarbetare (Sverige) [sv]

Description
Fredrik Nordin (1852-1920) var verksam som lärare, rektor och arkeolog med nära förbindelser med Oscar Montelius. [sv]
Life role
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
Last changed
25/10/2015 11:54:00
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8bc931ed-7cb1-455d-ba24-5061fd60f3ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
Nordin, Fredrik
Swedish

First name
Per Fredrik Stanislaus
Swedish

Last name
Nordin
Swedish

Description
Fredrik Nordin (1852-1920) var verksam som lärare, rektor och arkeolog med nära förbindelser med Oscar Montelius.
Swedish

Birth
1852

-Time
1852
Death
1920

-Time
1920
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Biography

Dövstumläraren Per Fredrik Stanislaus Nordin (1852-1920) var en framstående arkeolog med nära förbindelser med Oscar Montelius. Bördig från Väskinde socken på Gotland blev han fil. kand. i Uppsala 1877. 1879 blev han föreståndare för dövstuminstitutet i Skara och 1891 direktör för dövstumskolan i Vänersborg (se biografin i Svenska män och kvinnor). Han utförde ett antal arkeologiska inventeringar och undersökningar på Gotland, främst under 1870- och 1880-talen; bl.a. intresserade han sig för befästningar och bildstenar. Han fick även uppdrag av riksantikvarien att bevaka fornminnesvården och göra undersökningar i Västergötland och Bohuslän. (Riksarkivet, NAD)

Swedish

NAD
Swedish