Källa 1:1 (RAÄ 58) U KLM034642 (1986) [sv]

Källa 1:1 (RAÄ 58) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 34642:1-6. Arkeologisk kontroll. Kontrollen gjordes i samband med schaktgrävning för vattenledning. Bl.a. grävdes ett 10-tal provgropar där fynden utgjordes av obrända ben. Det grävdes även 2 stenpackningar. Fynd: 1 medeltida dubbelsidig kam och järnföremål. Datering: Medeltid. Fyndort: Öl, Källa sn, Källa 1:1. Fornl nr: 58. Kontrollen utfördes 1986-01-17 av Eeva Rajala. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:40:06
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8c9dd067-1b73-412f-b127-92c53497bcac | RDF/XML | JSON-LD
Name
Källa 1:1 (RAÄ 58)
Swedish

Identity
U KLM034642
Description
KLM 34642:1-6. Arkeologisk kontroll. Kontrollen gjordes i samband med schaktgrävning för vattenledning. Bl.a. grävdes ett 10-tal provgropar där fynden utgjordes av obrända ben. Det grävdes även 2 stenpackningar. Fynd: 1 medeltida dubbelsidig kam och järnföremål. Datering: Medeltid. Fyndort: Öl, Källa sn, Källa 1:1. Fornl nr: 58. Kontrollen utfördes 1986-01-17 av Eeva Rajala.
Swedish

Timespan
1986 - 1986

-Earliest time
1986
-Latest time
1986
Place
Källa 1:1

-Place (text)
Källa 1:1
Swedish
-Place
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Person
Swedish
-Number
KLM034642
No hits.