Område med fartygslämningar [sv]

Other languages: Område med fartygslämningar (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:06
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8f77ba8e-ae73-40db-8574-f0857c328862 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Område med fartygslämningar
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish