Valsnäs 13:1, Löts borg (RAÄ 29) U KLM043928 (1989 - 1990) [sv]

Valsnäs 13:1, Löts borg (RAÄ 29) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 43928:1-16 Arkeologisk provundersökning. Provundersökning i vetenskapligt syfte inför sockenbok. Ett provschakt om 3 kvm + 2 provgropar. Kulturlager med djurben och skelettdelar av homo, samt bla ett bronsbeslag. Datering: järnålder-medeltid? Fyndort: Öl, Löt sn, Valsnäs 13:1, Löts borg, fornl nr 29. Utförd vid skilda tillfällen sept 1989 och okt 1990, ansvarig arkeolog Monica Rasch. Dnr: 827/88. Lst dnr: . [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:22
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8f8c0247-fa2a-4016-9f99-70246a5c747f | RDF/XML | JSON-LD
Name
Valsnäs 13:1, Löts borg (RAÄ 29)
Swedish

Identity
U KLM043928
Investigation type
Description
KLM 43928:1-16 Arkeologisk provundersökning. Provundersökning i vetenskapligt syfte inför sockenbok. Ett provschakt om 3 kvm + 2 provgropar. Kulturlager med djurben och skelettdelar av homo, samt bla ett bronsbeslag. Datering: järnålder-medeltid? Fyndort: Öl, Löt sn, Valsnäs 13:1, Löts borg, fornl nr 29. Utförd vid skilda tillfällen sept 1989 och okt 1990, ansvarig arkeolog Monica Rasch. Dnr: 827/88. Lst dnr: .
Swedish

Timespan
1989 - 1990

-Earliest time
1989
-Latest time
1990
Place
Valsnäs 13:1, Löts borg

-Place (text)
Valsnäs 13:1, Löts borg
Swedish
-Place
-Place
Swedish
-Role
Swedish

-Case type
-Registration number
827/88
-Number
KLM043928
No hits.