332 Ledningsdragning (RAÄ 62) VLM 332 (1999 - 2001) [sv]

Other languages: 332 Ledningsdragning (RAÄ 62) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Rådmansgatan, Stora torget , Södra Esplanaden, Norrbygatan
Fornlämning: 62
Rapport: Arkeologisk förundersökning i Sala
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (29050:4-15)
Diarienummer: Vlm 99:223-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-4644-322
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Fynd av ur...
Antikvarisk kontroll (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Rådmansgatan, Stora torget , Södra Esplanaden, Norrbygatan
Fornlämning: 62
Rapport: Arkeologisk förundersökning i Sala
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (29050:4-15)
Diarienummer: Vlm 99:223-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-4644-322
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Fynd av ursprungliga gatunivåer i form av glesa träläggningar och utkastad silverslagg. I Rådmansgatan hittades även en syllstock. Fynd av keramik, kritpipor och en islägg. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
21/03/2023 11:25:49
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/8fa041eb-7e7c-4ae6-bcc3-91301ca84d4d | RDF/XML | JSON-LD
Name
332 Ledningsdragning (RAÄ 62)
Swedish

Identity
VLM 332
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (1999-2001) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Thomas Eriksson på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Församling: Sala
Gata: Rådmansgatan, Stora torget , Södra Esplanaden, Norrbygatan
Fornlämning: 62
Rapport: Arkeologisk förundersökning i Sala
Rapportförfattare: Thomas Eriksson
Museum (invnr): Vlm (29050:4-15)
Diarienummer: Vlm 99:223-322
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 220-4644-322
Undersökt tid: 1999-2001
Kommentar: Fynd av ursprungliga gatunivåer i form av glesa träläggningar och utkastad silverslagg. I Rådmansgatan hittades även en syllstock. Fynd av keramik, kritpipor och en islägg.
Swedish

Timespan
1999 - 2001

-Earliest time
1999
-Latest time
2001
-Role
-Person
Has investigated
Report
2001:15

-Report number
2001:15
-Number
29050
No hits.