Ullvi 2:3, Irsta (RAÄ 445) VLM 59 (2007) [sv]

Other languages: Ullvi 2:3, Irsta (RAÄ 445) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning (2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Ullvi 2:3
Fornlämning: 445
Rapport: Ullvi, del 2
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson
Diarienummer: KM 07019
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-11363-07
Undersökt tid: 2007
Kommentar: Fortsättning på den förromerska boplatsen RAÄ 445 i form av kulturlager, stolphål och störhål hittades. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/91edeab8-f3a6-4dce-a6a5-d385334a10cd | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ullvi 2:3, Irsta (RAÄ 445)
Swedish

Identity
VLM 59
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk utredning (2007) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Maud Emanuelsson på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Ullvi 2:3
Fornlämning: 445
Rapport: Ullvi, del 2
Rapportförfattare: Maud Emanuelsson
Diarienummer: KM 07019
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-11363-07
Undersökt tid: 2007
Kommentar: Fortsättning på den förromerska boplatsen RAÄ 445 i form av kulturlager, stolphål och störhål hittades.
Swedish

Timespan
2007 - 2007

-Earliest time
2007
-Latest time
2007
-Role
-Person
Report
2007:28
-Report number
2007:28
No hits.