351 Ledningsdragning (RAÄ 232) VLM 351 (2013 - 2015) [sv]

Other languages: 351 Ledningsdragning (RAÄ 232) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk antikvarisk kontroll (2013-2015) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Rektorsgatan
Fornlämning: 232
Rapport: 1700-tal i Rektorsgatan i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170070
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-52255-13
Undersökt tid: 2013-2015
Kommentar: Kulturlager med fynd av keramik och ett mynt från 1738. Fyndfö...
Arkeologisk antikvarisk kontroll (2013-2015) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Rektorsgatan
Fornlämning: 232
Rapport: 1700-tal i Rektorsgatan i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170070
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-52255-13
Undersökt tid: 2013-2015
Kommentar: Kulturlager med fynd av keramik och ett mynt från 1738. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
17/11/2022 15:58:21
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/91fbbbaa-81ed-46bb-adc5-2e748bdbfaba | RDF/XML | JSON-LD
Name
351 Ledningsdragning (RAÄ 232)
Swedish

Identity
VLM 351
Investigation type
Purpose
Description
Arkeologisk antikvarisk kontroll (2013-2015) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jonas Ros på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Församling: Västerås
Gata: Rektorsgatan
Fornlämning: 232
Rapport: 1700-tal i Rektorsgatan i Västerås
Rapportförfattare: Jonas Ros
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170070
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-52255-13
Undersökt tid: 2013-2015
Kommentar: Kulturlager med fynd av keramik och ett mynt från 1738. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2013 - 2015

-Earliest time
2013
-Latest time
2015
-Role
-Person
Has investigated
Report
2015:6

-Report number
2015:6
No hits.