Hjällsnäs-Sjöborg, St Lundby (RAÄ 41) LM-Hj (1983 - 1984) [sv]

Other languages: Hjällsnäs-Sjöborg, St Lundby (RAÄ 41) (swedish)

Undersökningar Lödöse (Lödöse museum) [sv]

Description
Arkeologisk provundersökning och delundersökning (stenhuslämning) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1983, 1984

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Lundby
Fastighet: Hjällsnäs-Sjöborg
Fornlämning: 41
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1190-83 [sv]
Dataset owner
Lödöse museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:41:22
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/96bf5838-7e98-4d5a-86ab-4fe3154a32d5 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Hjällsnäs-Sjöborg, St Lundby (RAÄ 41)
Swedish

Identity
LM-Hj
Investigation type
Description
Arkeologisk provundersökning och delundersökning (stenhuslämning) genomförd av Rune Ekre, Lödöse museum 1983, 1984

Län: Västra Götaland
Landskap: Vg
Socken/stad: St Lundby
Fastighet: Hjällsnäs-Sjöborg
Fornlämning: 41
Diarienummer, Länsstyrelsen: 11.391-1190-83
Swedish

Timespan
1983? - 22/05/1984

-Earliest time
1983?
-Latest time
22/05/1984
Place
, , Hjällsnäs-Sjöborg, St Lundby [sv]

-Place (text)
Hjällsnäs-Sjöborg, St Lundby
Swedish
-Place
Swedish
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
11.391-1190-83
Result

Anledning:
Sökschakt för äldre stenbyggnad 'Sjöborg'.

Beskrivning/Sammanfattning:
Byggnadsindikationer och byggnadslämningar (bl a källare) av förvaltningsbyggnaden i sten från 1580-talet. Sammanlagt grävdes 7 schakt. I schakt A påträffades en brandgrop med kol, bränd lera och keramikrester från bronsåldern (?). Första etappen av undersökningen ägde rum 1983.

Fynd:
Portaltegel, fönsterglas, kermik m.m.

Datering:
1500 - 1600-tal

Swedish

-Specification
Stenhuslämning
Swedish

Lödöse museum
Hj
-Id
Hj
-System
Lödöse museum
No hits.