Båtfinnbo 1:3, Västerfärnebo (RAÄ 157) VLM 346 (2014) [sv]

Other languages: Båtfinnbo 1:3, Västerfärnebo (RAÄ 157) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning (2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jenny Holm på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Västerfärnebo
Fastighet: Båtfinnbo 1:3
Plats: Båtfinnbo
Fornlämning: 157
Rapport: Båtfinnbo, i kanten av en stenåldersboplats
Rapportförfattare: Jenny Holm
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170019
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-696-14
Undersökt tid: 2014
Kommentar: Platsen ligger nära stenåldersboplasten RAÄ 157. Fynd av ...
Arkeologisk utredning (2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jenny Holm på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Västerfärnebo
Fastighet: Båtfinnbo 1:3
Plats: Båtfinnbo
Fornlämning: 157
Rapport: Båtfinnbo, i kanten av en stenåldersboplats
Rapportförfattare: Jenny Holm
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170019
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-696-14
Undersökt tid: 2014
Kommentar: Platsen ligger nära stenåldersboplasten RAÄ 157. Fynd av ett kvartsavslag. Fyndfördelat till Vlm 2017. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9b50a9a0-539e-4684-b6af-4e5d52f983a2 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Båtfinnbo 1:3, Västerfärnebo (RAÄ 157)
Swedish

Identity
VLM 346
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk utredning (2014) genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård utförd av Jenny Holm på grund av husbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Västerfärnebo
Fastighet: Båtfinnbo 1:3
Plats: Båtfinnbo
Fornlämning: 157
Rapport: Båtfinnbo, i kanten av en stenåldersboplats
Rapportförfattare: Jenny Holm
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 170019
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-696-14
Undersökt tid: 2014
Kommentar: Platsen ligger nära stenåldersboplasten RAÄ 157. Fynd av ett kvartsavslag. Fyndfördelat till Vlm 2017.
Swedish

Timespan
2014 - 2014

-Earliest time
2014
-Latest time
2014
-Role
-Person
Report
2014:49
-Report number
2014:49
No hits.