Obestämbar [sv]

Obestämbar (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:05
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9c09aafb-a980-4868-8877-c3ac90f62309 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Obestämbar
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish