Småindustriområde [sv]

Other languages: Småindustriområde (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9d308d70-be86-4cb1-a2b4-c21510bfd865 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Småindustriområde
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish