Stenkammargrav [sv]

Other languages: Stenkammargrav (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:14
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9d5eda5f-5228-44da-a717-f09d314e819c | RDF/XML | JSON-LD
Label
Stenkammargrav
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish