Tortuna sn RAÄ 274, VLM 489 Nicktuna 4:2, Nicktuna 4:3, Tortuna-Sörby 1:71 (2015) [sv]

Tortuna sn RAÄ 274, VLM 489 (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Jenny Holm 2015 på grund av husbyggnation.
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Fastighet: Nicktuna 4:2, nicktuna 4:3, Tortuna-Sörby 1:71
Plats: Nicktuna
RAÄ nr: 274
Rapportnamn: Nicktuna Invid en gropkeramisk boplats
Rapportförfattare: Jenny Holm
Museum: Vlm Inv.nr: Ej registrerat
Diarienummer: Vlm 180045
Diarienummer: Lst 431-1989-15
Undersökt tid: 2015
Kommentar: Boplats med fynd av keramik och bearbetad kvarts, ...
Arkeologisk utredning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Jenny Holm 2015 på grund av husbyggnation.
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Fastighet: Nicktuna 4:2, nicktuna 4:3, Tortuna-Sörby 1:71
Plats: Nicktuna
RAÄ nr: 274
Rapportnamn: Nicktuna Invid en gropkeramisk boplats
Rapportförfattare: Jenny Holm
Museum: Vlm Inv.nr: Ej registrerat
Diarienummer: Vlm 180045
Diarienummer: Lst 431-1989-15
Undersökt tid: 2015
Kommentar: Boplats med fynd av keramik och bearbetad kvarts, cirka 5000 år gammal och dateras till mellanneolitikum. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
Last changed
10/06/2022 12:32:10
05/07/2018
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9dad701d-2e1f-4555-a75b-a233e349d8ff | RDF/XML | JSON-LD
Name
Tortuna sn RAÄ 274, VLM 489
Swedish

Identity
Nicktuna 4:2, Nicktuna 4:3, Tortuna-Sörby 1:71
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk utredning genomförd av Stiftelsen Kulturmiljövård / Jenny Holm 2015 på grund av husbyggnation.
Län: Västmanland
Kommun: Västerås
Socken: Tortuna
Fastighet: Nicktuna 4:2, nicktuna 4:3, Tortuna-Sörby 1:71
Plats: Nicktuna
RAÄ nr: 274
Rapportnamn: Nicktuna Invid en gropkeramisk boplats
Rapportförfattare: Jenny Holm
Museum: Vlm Inv.nr: Ej registrerat
Diarienummer: Vlm 180045
Diarienummer: Lst 431-1989-15
Undersökt tid: 2015
Kommentar: Boplats med fynd av keramik och bearbetad kvarts, cirka 5000 år gammal och dateras till mellanneolitikum.
Swedish

Timespan
2015 - 2015

-Earliest time
2015
-Latest time
2015
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Person
-Case type
-Registration number
431-1989-15
Report
2015:91

-Report number
2015:91
-Number
180045
Content updated
05/07/2018
No hits.