Område med fossil åkermark [sv]

Other languages: Område med fossil åkermark (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:07
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9e692a20-f764-4936-bc4d-968cccdc57e3 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Område med fossil åkermark
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish