Hammarområde [sv]

Other languages: Hammarområde (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:54
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9f932aa0-4ec8-44d7-b4c3-7480cbe0f498 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Hammarområde
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish