Bergshistorisk lämning övrig [sv]

Other languages: Bergshistorisk lämning övrig (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:36
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/9ffd94ba-0bcd-431a-8c1f-9eb5b92cc32e | RDF/XML | JSON-LD
Label
Bergshistorisk lämning övrig
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish