Typ av kontext [no]

Other languages: Typ av kontext (norwegian bokmål), Kontexttyper (swedish)

Arkeologi [no]

Description

Denna lista med kontextyper är ännu bara påbörjad.

Status: diskussionsunderlag [sv]

Dataset
18/05/2021 11:52:37
Ongoing work
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a01f340c-0e2c-4ca9-932b-0786999f2ce7
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 13 of 13 hits.
Name
Typ av kontext
Norwegian bokmål

Kontexttyper
Swedish

Description
Denna lista med kontextyper är ännu bara påbörjad.

Status: diskussionsunderlag
Swedish

Dataset
Norwegian bokmål