Boplatsområde [sv]

Other languages: Boplatsområde (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:40
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a3796757-77fd-4233-9f8a-040242eaf674 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Boplatsområde
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish