Bro [sv]

Bro (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
25/10/2015 07:30:04
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a414f04b-b997-4ac2-8b0b-381ad62f5923 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Bro
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och rekommenderad antikvarisk bedömning. Version 4.1. Riksantikvarieämbetet.
Swedish