Tegelindustri [sv]

Other languages: Tegelindustri (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:16
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a797b087-1b46-4a22-bba6-7da13d5c0eca | RDF/XML | JSON-LD
Label
Tegelindustri
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish