Överförd [sv]

Other languages: Överförd (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:19
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/a9dab1f8-f7aa-4bd8-b2c6-d359d0e41dbb | RDF/XML | JSON-LD
Label
Överförd
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish