Kanalmärke [sv]

Other languages: Kanalmärke (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:59
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/acec9887-44dd-4a8d-860e-3cfc4b07b9ef | RDF/XML | JSON-LD
Label
Kanalmärke
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish