Schulze, Hella (1947 - 2010) [sv]

Other languages: Schulze, Hella (swedish)

Arkeologer (Sverige) [no]

Life role
Contact information
Ulf Bodin, KulturIT: kulturnav@kulturit.no [sv]
Last changed
25/10/2015 11:54:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b291ad1a-19a5-4b06-8107-317662a90ce1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Schulze, Hella
Swedish

First name
Hella
Swedish

Last name
Schulze
Swedish

Birth
1947

-Time
1947
Death
2010

-Time
2010
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Biography

Hella Schulze (1947-2010) föddes i Tyskland men växte upp i mellersta och norra Sverige. Hon tog studenten i Örnsköldsvik och läste därefter arkeologi på Uppsala universitet. 1969 flyttade hon till Öland för att arbeta och hon blev kvar på ön. Hella Schulze arbetade på Riksantikvarieämbetets Ölandskontor i 20 år och gjorde utgrävningar i hela länet. Därefter fick hon en anställning på Länsmuseet i Kalmar.

Swedish