Skipsfunn [no]

Other languages: Skipsfunn (norwegian bokmål), Fartygs-/båtlämning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:44
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/b76d8694-c528-4fc5-825e-07bd47f364aa | RDF/XML | JSON-LD
Label
Skipsfunn
Norwegian bokmål

Fartygs-/båtlämning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish