Luftfarkost [sv]

Luftfarkost (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bbb96ce5-0af9-4c26-8ab1-0003cba0dfb8 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Luftfarkost
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish
Change note

Tidigare: Flygplan (i version 4.1)

Swedish