Gruvhål [sv]

Other languages: Gruvhål (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bbf18a10-0ed4-4507-a73b-7c1df347b37d | RDF/XML | JSON-LD
Label
Gruvhål
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish