Spatial reference systems (External data)

Other languages: Koordinatsystem (norwegian bokmål), Koordinatsystem (swedish)

Metadata for Place

Description

Koordinatsystem som används för geodata inom ekultur.org. Datasetet utökas i takt med att nya system behövs. [sv]

04/03/2022 14:13:20
Ongoing work
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bd266bd8-3249-4b08-8fcf-c4fcc5cd6952
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 6 of 6 hits.
Name
Spatial reference systems
English

Koordinatsystem
Norwegian bokmål

Koordinatsystem
Swedish

Description
Koordinatsystem som används för geodata inom ekultur.org. Datasetet utökas i takt med att nya system behövs.
Swedish

Dataset

Norwegian bokmål

Swedish

Content structure
Norwegian bokmål

Swedish

Source type

Norwegian bokmål


URL
http://kulturnav.org/api/export/bd266bd8-3249-4b08-8fcf-c4fcc5cd6952