WGS84 (EPSG:4326) [sv] Place holder

WGS84 (swedish)

Spatial reference systems (External data)

Description
World Geodetic System 1984. WGS 84 är ett tredimensionellt globalt referenssystem som har tagits fram av amerikanska myndigheter för bestämning av koordinater med GPS-systemet i realtid. [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
29/07/2019 10:57:04
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/61ca9637-eff3-4810-90f0-3d1bf7e1cfc1
Label
WGS84
Swedish

Description
World Geodetic System 1984. WGS 84 är ett tredimensionellt globalt referenssystem som har tagits fram av amerikanska myndigheter för bestämning av koordinater med GPS-systemet i realtid.
Swedish

Code
EPSG:4326