Fornborg [sv]

Other languages: Fornborg (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:46
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/bdf4bab9-a47e-4e43-abbd-a0f7ce9b3e46 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Fornborg
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish