Ullvi 3:183, Irsta (RAÄ 71) VLM 33 (2004) [sv]

Other languages: Ullvi 3:183, Irsta (RAÄ 71) (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Antikvarisk kontroll (2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Ullvi 3:183
Plats: Irsta skola
Fornlämning: 71
Rapport: Irsta skola Vatten- och avloppsledningar
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: Vlm 040070
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3313-04
Undersökt tid: 2004
Kommentar: Omrörda kulturlager. Bortschaktade fornlämningar ? [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:23:13
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c37598c9-7dee-4c8f-aad8-786074fa44a8 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Ullvi 3:183, Irsta (RAÄ 71)
Swedish

Identity
VLM 33
Investigation type
Purpose
Description
Antikvarisk kontroll (2004) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström på grund av ledningsdragning.

Län: Västmanlands län
Kommun: Västerås
Socken: Irsta
Fastighet: Ullvi 3:183
Plats: Irsta skola
Fornlämning: 71
Rapport: Irsta skola Vatten- och avloppsledningar
Rapportförfattare: Jan Ählström
Diarienummer: Vlm 040070
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-3313-04
Undersökt tid: 2004
Kommentar: Omrörda kulturlager. Bortschaktade fornlämningar ?
Swedish

Timespan
2004 - 2004

-Earliest time
2004
-Latest time
2004
-Role
-Person
Report
2004:A32
-Report number
2004:A32
No hits.