Allgunås 3:3 1/3 (RAÄ 153) U KLM035281 (1993 - 1995) [sv]

Other languages: Allgunås 3:3 1/3 (RAÄ 153) (swedish)

Undersökningar Kalmar (Kalmar läns museum) [sv]

Description
KLM 35281:1. Arkeologisk inventering. Inventering av förhistoriska boplatser i Emmaboda kommun 1993-1995. Fyndort: Sm, Långasjö sn, Allgunås 3:3 1/3, Fornl nr: 153. Utfördes av antikvarie Hans Gurstad Nilsson. KLM dnr: 33-883-07. Fyndfördelat till KLM 2007-09-21, enligt beslut av Raä dnr: 430-5732-1995. [sv]
Dataset owner
Kalmar County Museum (Museum) owns the information on this page
Last changed
22/04/2016 21:38:32
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c414182b-0614-4427-aeff-701a723c9996 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Allgunås 3:3 1/3 (RAÄ 153)
Swedish

Identity
U KLM035281
Investigation type
Swedish

Description
KLM 35281:1. Arkeologisk inventering. Inventering av förhistoriska boplatser i Emmaboda kommun 1993-1995. Fyndort: Sm, Långasjö sn, Allgunås 3:3 1/3, Fornl nr: 153. Utfördes av antikvarie Hans Gurstad Nilsson. KLM dnr: 33-883-07. Fyndfördelat till KLM 2007-09-21, enligt beslut av Raä dnr: 430-5732-1995.
Swedish

Timespan
1993 - 1995

-Earliest time
1993
-Latest time
1995
Place
, , Allgunås 3:3 1/3 [sv]

-Place (text)
Allgunås 3:3 1/3
Swedish
-Place
-Place
-Role
Norwegian bokmål

Swedish

-Case type
-Registration number
430-5732-1995
-Case type
-Registration number
33-883-07
-Number
KLM035281
No hits.