Dataset source types (KulturIT AS [no], External data)

Other languages: Type av kilde for dataset (norwegian bokmål), Typ av källa för dataset (swedish)

System concepts

Description

Datasetet innehåller olika typer av metoder som kan användas i KulturNav för att läsa in data från andra terminologi- eller auktoritetssystem.

Status: Listan utökas i takt med att nya typer av källor börjar användas i KulturNav. [sv]

Dataset
Dataset owner
KulturIT AS [no] owns the information on this page
19/09/2017 07:33:19
In operation
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c45568d4-18c9-4368-bf51-508c1f34cfb8
Download
Login/register to download the dataset content
1 to 6 of 6 hits.
Name
Dataset source types
English

Type av kilde for dataset
Norwegian bokmål

Typ av källa för dataset
Swedish

Description
Datasetet innehåller olika typer av metoder som kan användas i KulturNav för att läsa in data från andra terminologi- eller auktoritetssystem.

Status: Listan utökas i takt med att nya typer av källor börjar användas i KulturNav.
Swedish

Dataset
English

Norwegian bokmål

Swedish

Dataset owner
Norwegian bokmål

Swedish

Source type

Norwegian bokmål


URL
http://kulturnav.org/api/export/c45568d4-18c9-4368-bf51-508c1f34cfb8