Slagfält [sv]

Other languages: Slagfält (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:12
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c78a8a46-6cb2-4e57-92b9-633f9e7a4b63 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Slagfält
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish