Blästbrukslämning [sv]

Other languages: Blästbrukslämning (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:17:37
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/c7c00966-e72c-4fb2-ad74-09fa89e56c1c | RDF/XML | JSON-LD
Label
Blästbrukslämning
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish