Källa med tradition [sv]

Other languages: Källa med tradition (swedish)

Lämningstyper [sv]

Last changed
07/04/2022 13:18:01
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cad0fbe0-55db-4618-b2be-b8c531a3c187 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Källa med tradition
Swedish

-Text
Lista med lämningstyper och antikvarisk praxis. Version 5.0, Riksantikvarieämbetet, 2021.
Swedish