Broddbo 2:7, Kila-Jungfrubo 1:37, 1:28, Sala, Kila VLM 389 (2002) [sv]

Other languages: Broddbo 2:7, Kila-Jungfrubo 1:37, 1:28, Sala, Kila (swedish)

Undersökningar Västmanland (Västmanlands läns museum) [sv]

Description
Arkeologisk utredning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström, Anna Egebäck på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala, Kila
Fastighet: Broddbo 2:7, Kila-Jungfrubo 1:37, 1:28
Plats: Broddbo-Evelund
Rapport: Väg 67/70, förbifart Sala, delsträckan Broddbo-Evelund
Rapportförfattare: Jan Ählström, Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 020184
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8086-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Utre...
Arkeologisk utredning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström, Anna Egebäck på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala, Kila
Fastighet: Broddbo 2:7, Kila-Jungfrubo 1:37, 1:28
Plats: Broddbo-Evelund
Rapport: Väg 67/70, förbifart Sala, delsträckan Broddbo-Evelund
Rapportförfattare: Jan Ählström, Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 020184
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8086-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Utredning p g a platsernas tänkbara lägen för bosättningar. Vid Broddbo påträffades boplatslämningar daterade till från och med mesolitikum; vid Kila-Jungfrubo hittades stolphål med samma datering. [sv]
Dataset owner
Västmanlands läns museum (Museum) [sv] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page
Last changed
20/06/2017 10:22:53
Published
Status

URI
http://data.arkeologi.org/cc2f51cd-4f04-44d2-b9a0-07416c8f7fa1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Broddbo 2:7, Kila-Jungfrubo 1:37, 1:28, Sala, Kila
Swedish

Identity
VLM 389
Investigation type
Purpose
Swedish

Description
Arkeologisk utredning (2002) genomförd av Västmanlands läns museum utförd av Jan Ählström, Anna Egebäck på grund av vägbyggnation.

Län: Västmanlands län
Kommun: Sala
Socken: Sala, Kila
Fastighet: Broddbo 2:7, Kila-Jungfrubo 1:37, 1:28
Plats: Broddbo-Evelund
Rapport: Väg 67/70, förbifart Sala, delsträckan Broddbo-Evelund
Rapportförfattare: Jan Ählström, Anna Egebäck
Museum (invnr): Vlm
Diarienummer: Vlm 020184
Diarienummer beslut, Länsstyrelsen: 431-8086-02
Undersökt tid: 2002
Kommentar: Utredning p g a platsernas tänkbara lägen för bosättningar. Vid Broddbo påträffades boplatslämningar daterade till från och med mesolitikum; vid Kila-Jungfrubo hittades stolphål med samma datering.
Swedish

Timespan
2002 - 2002

-Earliest time
2002
-Latest time
2002
-Role
-Person
Report
2002:A42
-Report number
2002:A42
No hits.